Abogada extranjería
(+34) 606 01 20 96      |      alinasasu@reicaz.com

Contribuția fiecărui părinte pentru satisfacerea alimentelor necesare

Tutela și custodia

Separarea, nulitatea și divortul, nu scutesc părinții de obligațiile în ceea ce privește copii. Părinții trebuie să decidă dacă tutela și custodia vor fi exercitate doar de unul dintre părinți sau de ambii în mod egal, custodie comuna, cum se va relaționa cu părintele care nu locuiește cu el, întotdeauna având în vedere interesul copilului.

Persoane carea au obținut custodia comună

Judecătorul, înainte de a adopta oricare dintre decizii, din oficiu sau la solicitarea uneia dintre părți, poate solicita avizul specialiștilor calificati cu privire la adecvarea modului de exercitare a autorității părintești și a regimului de custodie a minorilor.

În orice caz, judecătorul va determina contribuția fiecărui părinte pentru satisfacerea alimentelor necesare și va lua măsurile adecvate pentru asigurarea eficacității beneficiilor economice și nevoile copiilor în orice moment.

În mod excepțional, copii pot fi încredințați bunicilor, rudelor sau altor persoane în urma consințământului și, în caz contrar, unei instituții adecvate, acordându-le autoritatea tutelară care va fi exercitată sub autoritatea judecătorului.

Foarte important de menționat faptul că, toate hotărârile străine trebuie recunoscute în România.

Completați formularul pentru a contacta cu noi.
Sau sunați-ne fără nici un compromis +34 606 01 20 96