Abogada extranjería
(+34) 606 01 20 96      |      alinasasu@reicaz.com

Rezidența în Spania

Înregistrarea în Registrul Central al Cetățenilor Străini

În primele trei luni de ședere pe teritoriul Spaniei, nu aveți nevoie de a solicita un document care să confirme faptul că aveți dreptul de a locui pe teritoriul acestei tări. După expirarea celor trei luni, dacă doriți să vă stabiliți reședința aici trebuie să solictați înregistrarea în Registrul Central al Cetățenilor Străini.

Ștampile pașaport aprobat denegat

Pentru a intra în posesia acestui certificat trebuie îndeplinite, printre altele, următoarele condiții:
- să lucreze pentru un angajator sau pe cont propriu în Spania.
- să facă dovada că dispun de resurse materiale suficiente pentru ei și pentru membrii familiei.
- este membru de familie sau însoțește un cetățean de la Uniunea Europeană sau al altui stat care formează parte din Acordul privind Spatiul Economic European sau se va reuni cu el, etc.

Odată cu solicitarea de înscriere se va prezenta pașaportul sau documentul național de identitate, asa cum toate documente care sa acrediteze că sunt îndeplinite toate condițiile necesare pentru înscriere.

Membrii de familie ai cetățeanului european care solicită stabilirea reședinței în Spania, trebuie să demonstreze, printe altele, că:
- însoțesc cetațeanul rezident sau reîntregesc familia;
- este fiu/fiica al/a cetățeanului rezident sau al/a soțului/soției acestuia;
- este părinte al cetățeanului rezident și ca dispune de mijloace proprii de intreținere, etc.
In acest caz, certificatul de rezidentă are o valabilitate de 5 ani de la eliberare.


Certificatul NIE nu expiră. Principala cauza de denegare a solicitării este lipsa documentelor care trebuie prezentate. Cu ajutorul unui avocat evitați denegarea solicitării dumneavoastră.

Completați formularul pentru a contacta cu noi.